Nils Holgersson 2019

Elnätspriserna fortsätter öka – upp 27 procent de senaste fem åren

Sedan 2018 har elnätspriserna höjts med i snitt 3,6 procent, jämfört med KPI på 1,9 procent. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Först ut i årets undersökning är redovisningen av elnätsavgiften för Nils Holgersson-huset.

Elnätspriserna har ökat med i snitt 27,4 procent sedan 2014. Under samma period har konsumentprisindex, KPI, ökat med 6,0 procent. Vattenfall och E. ON hör till de bolag som höjt mest.

NH19Elnat-utv

Nils Holgersson 2018

Skenande elpriser drar upp boendekostnaderna

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat tre gånger mer än den allmänna kostnadsutvecklingen det senaste året. Det beror framför allt på ökade elpriser. Dessutom fortsätter priserna att variera påtagligt mellan landets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor i landets samtliga kommuner.

De sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), samt sophämtning har ökat med 6,1 procent (0,8 procent föregående år) mellan 2017 och 2018. Under samma period ökade inflationen med 1,9 procent (1,3 procent föregående år).

– Glädjande att kostnaderna för VA, avfall och fjärrvärme, håller en prisutveckling på en relativt rimlig nivå. Det är desto mer bekymmersamt att kostnaden för el ökar betydligt mer jämfört med andra varor och tjänster under samma period, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

.

RappNH18

Du kan klicka här för att gå direkt till Nils Holgersson-undersökningen 2018.

Ladda ner 2018 års Nils Holgersson-undersökning med bilagor i pdf-format här.

Ladda ner bilagorna 1-3 som innehåller tabeller med resultat från 2018 års undersökning här.

Nils Holgersson 2018

Stora kommunala prisskillnader på vatten

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Invånarna i den dyraste kommunen, Ockelbo, betalar fem gånger mer än i den billigaste, Solna. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna. Ockelboborna har den dyraste årskostnaden för vatten och avlopp (VA) – drygt 8 200 kronor. Billigast är det i Solna, där kostnaden är drygt 1 640 kronor per år.

– Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna varierar visserligen, men de stora variationerna är ändå svåra för en enskild konsument att förstå. En liter mjölk kostar ungefär lika mycket över hela Sverige medan det är väldigt stora prisskillnader för en liter vatten beroende på var man bor, säger Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen.

Nils Holgersson 2018

Elnätspriset fortsätter öka – kräver politiskt ingripande

Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter. Sedan 2017 har avgifterna ökat med i snitt 5,1 procent. Detta efter en kraftig genomsnittlig höjning 2016 på 7,5 procent. Den brant stigande prisutvecklingen fortsätter därmed. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår igenom stort. E.ON höjde sina priser 2017 med i genomsnitt tio procent. Vattenfall har sedan 2014 höjt sina priser med 41 procent.

Nils Holgersson 2017

Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter

Det skiljer hela 80 procent för priset på el, värme, avfall och vatten mellan dyraste och billigaste kommunen i Sverige. Dyraste kommunen Tanum ligger en dryg tusenlapp över landets billigaste kommun som är Luleå. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för flerbostadshus i landets alla kommuner.

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat med 0,7 procent, samtidigt som KPI ökat med 1,3 procent.

BildRapp2017

Du kan klicka här för att gå direkt till Nils Holgersson-undersökningen 2017.

Ladda ner 2017 års Nils Holgersson-undersökning med bilagor i pdf-format här.

Ladda ner bilagorna 1-3 som innehåller tabeller med resultat från 2017 års undersökning här.

Nils Holgersson 2017 – Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt

Elnätsavgifterna har i genomsnitt ökat med 7,5 procent sedan 2016. Under den senast femårsperioden har elnätsavgifterna ökat med nära 25 procent. Vattenfall Eldistribution har höjt elnätsavgifterna med 11,2 procent sedan 2016. För Ellevio AB och E.ON Elnät är ökningen 9,5 procent respektive är 9,3 procent. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Nils Holgersson 2016

Kommunernas taxor varierar med över 12 000 kronor

per år för en vanlig trerumslägenhet

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Skillnaden mellan billigaste och dyraste kommunen är hela 78 procent eller cirka 12 670 kronor per år för en vanlig trerumslägenhet. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat med 4,0 procent, samtidigt som KPI också varit närmast oförändrat (+0,3 procent).

Du kan klicka här för att gå direkt till Nils Holgersson-undersökningen 2016.

RapportNH2016

Ladda ner 2016 års Nils Holgersson-undersökning med bilagor i pdf-format här.

Ladda ner bilagorna 1-3 som innehåller tabeller med resultat från 2016 års undersökning här.

Nils Holgersson 2016 – VA

Priset för vatten och avlopp ökar tre gånger inflationen

För fjärde året i rad ökar avgifterna för vatten och avlopp tre gånger mer än inflationen. I år är avgiftshöjningen 2,5 procent i genomsnitt medan inflationen hittills är 0,8 procent. Skillnaden är stor mellan landets kommuner, i vissa kommuner är höjningarna upp till 35 procent.

Prisutvecklingen för vatten och avlopp (VA) varierar rejält mellan kommunerna. Vissa ändrar inte VA-taxan, medan andra höjer avgiften kraftigt under flera år. 17 kommuner har höjt taxan med 10 procent eller mer sedan 2015. Och tolv kommuner har höjt taxan med över 40 procent sedan 2012. Dyrast VA-taxa är det för boende i Tanum, Tjörn och Norrtälje, och billigast i Solna, Stockholm och Huddinge. 15 procent av kommunerna har dessutom inte kostnadstäckning för vatten och avlopp. Du kan klicka här för att gå direkt till redovisningen av VA-taxan i landets län och kommuner. Pressmeddelandet i sin helt kan laddas ner här.

Nils Holgersson 2016 – Elnät

Högsta elnätshöjningarna på fem år

I höstas kunde Nils Holgersson-gruppen slå larm om kraftigt ökade elnätsavgifter. Årets undersökning visar att elnätsavgifterna fortsätter att öka med i medeltal sex procent, vilket är den största ökningen på fem år. I så många som 88 kommuner har elnätsavgiften höjts med mer än fem procent. Värst är statliga Vattenfall som i år har höjt elnätsavgiften med 15,2 procent. Det slår hårt mot konsumenten.

Mellan 2015 och 2016 ökade elnätsavgifterna i genomsnitt med hela 6,0 procent, att jämföra med året innan då motsvarande siffra var 2,9 procent. Du kan klicka här för att gå direkt till redovisningen av elnätsavgifterna i landets län och kommuner.

Vattenfalls ökning 15,2%

(Medeltal i kommuner där Vattenfall är eldistributör)

Höjning av elnätsavgiften 6,0%

(Kommunmedel)

Inflation mätt som KPI 0,3%

(Mars 2015 till Mars 2016)

0%
0%
0%

Nils Holgersson 2015

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med i snitt 63 procent på 20 år. Samtidigt har övriga priser i samhället ökat med endast 22 procent. Och skillnaden mellan kommunerna är dessutom stor. Mellan den dyraste och billigaste kommunen handlar det om 11 880 kronor per år. Det visar årets Nils Holgersson-rapport, som nu har kartlagt taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner sedan 1996.

Priserna för el, värme, avfall och vatten har dock i stort sett varit oförändrade (-0,1 procent) det senaste året, samtidigt som KPI också varit närmast oförändrat (+0,2 procent). Men det skiljer sig mycket mellan kommunerna.

Du kan klicka här för att gå direkt till Nils Holgersson-undersökningen 2015. Där går det att ladda ner rapporten, bilagorna och pressmeddelandet genom att använd funktionerna i kolumnen längst till höger. Det går också bra att ladda ner rapporten här.

Lönsamhet vid effektivisering

I denna studie från Nils Holgerssongruppen ”flyttas” en flerbostadsfastighet på 1 000 kvm till 31 kommuner i landet för att studera kostnadsförändringen när behovet av fjärrvärme, el, VA och hämtning av hushållsavfall minskar med 25 procent. Urvalet är gjort så att undersökningen speglar förhållandena i större kommuner med en jämn spridning över hela landet.

Några slutsatser som redovisas i studien är:

Höga fasta elavgifter

Höga fasta elavgifter gör att en minskning av elförbrukningen med 25 procent enbart ger en kostnadsminskning med 15 procent.

0%
Kostnadsbesparingen

I mer än hälften av de undersökta kommunerna är kostnadsbesparingen mindre än 15 procent vid lägre elförbrukning.

0%
Minskad vattenförbrukning

Även en minskad förbrukning av vatten ger liten utdelning i lägre kostnader. I var fjärde undersökt kommun ger en minskad vattenförbrukning med 25 procent mindre än 15 procent kostnadsbesparing.

0%
Värderas lokalt

Lönsamheten för samma effektiviseringsåtgärder skiljer sig mycket åt beroende på var i landet man bor. Därför måste effektivisering alltid värderas lokalt.

0%

Där går det bra att ladda ner rapporten här.