Rapport 2018

Avfall

VA

El

Fjärrvärme

FV

Totalt

 2018 års undersökning

Sedan 1996, d v s för 22:a året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme. Resultat för årets undersökning kommer allt eftersom att redovisas här. 

Förutsättningar

Fortsattningar

Som metod för undersökningen har valts att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. I tabellen ovan redovisas förutsättningarna för bostadsfastigheten i korthet.