Avfall Historik

Avfall – Historik

Här redovisas en historik för kostnaden av sophämtning för landets samtliga kommuner. Enheten är kr/kvm inkl moms baserat på en typfastighet i form av ett flerbostadshus med en boendeyta på 1000 kvm. Den volym av hushållsavfall som avses motsvarar hämtning av 3 st 370 liters kärl per vecka anpassat till de lokala förhållanden med sortering av olika fraktioner. Inledningsvis, under perioden 1996-2000, var den undersökta volymen större (5 st 370 liters kärl per vecka).

Tabellen nedan är sorterbar genom markering i den rubrik som väljs. Det är också möjligt att filtrera län, kommuner mm genom val på den nedersta raden i tabellen. Det är också möjligt att göra utskrift eller import av data.