El Historik

El – Historik

Här redovisas en historik för den totala elkostnaden för landets samtliga kommuner. Den totala elkostnaden avser elhandel, elnät och skatter. Enheten är kr/kvm inkl moms baserat på en typfastighet i form av ett flerbostadshus med en boendeyta på 1000 kvm. Kostnaden baseras på det behov som fastigheten har i sig (35 A – 15 000 kWh) för belysning, tvättstuga mm och de 15 lägenheter som är inrymda i den (16 A – 2 300 kWh per lägenhet).

Tabellen nedan är sorterbar genom markering i den rubrik som väljs. Det är också möjligt att filtrera län, kommuner mm genom val på den nedersta raden i tabellen. Det är också möjligt att göra utskrift eller import av data.