Fjärrvärme Historik

Fjärrvärme – Historik

Här redovisas en historik för fjärrvärmekostnaden för landets samtliga kommuner. Enheten är kr/kvm inkl moms baserat på en typfastighet i form av ett flerbostadshus med ett värmebehov på 193 000 kWh/år och en boendeyta på 1000 kvm.

Tabellen nedan är sorterbar genom markering i den rubrik som väljs. Det är också möjligt att filtrera län, kommuner mm genom val på den nedersta raden i tabellen. Det är också möjligt att göra utskrift eller import av data.