Totalt Historik

Totalt – Historik

Här redovisas den totala kostnaden för Nils Holgersson-huset för sophämtning, VA, el och fjärrvärme sedan 1996. Redovisningen finns för landets samtliga kommuner och enheten är kr/kvm inkl moms baserat på en typfastighet i form av ett flerbostadshus med en boendeyta på 1000 kvm.

Tabellen nedan är sorterbar genom markering i den rubrik som väljs. Det är också möjligt att filtrera län, kommuner mm genom val på den nedersta raden i tabellen. Det är också möjligt att göra utskrift eller import av data.