VA Historik

VA – Historik

Här redovisas en historik för VA-kostnaden för landets samtliga kommuner. Enheten är kr/kvm inkl moms baserat på en typfastighet i form av ett flerbostadshus med en boendeyta på 1000 kvm. Kostnaden baseras på ett vattenbehov på motsvarande 2000 m3 per år.

Tabellen nedan är sorterbar genom markering i den rubrik som väljs. Det är också möjligt att filtrera län, kommuner mm genom val på den nedersta raden i tabellen. Det är också möjligt att göra utskrift eller import av data. Kostnaden för VA är uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Nils Holgersson [1996-2001], Svenskt Vatten [2002-]).