El 2017

El 2017

Den totala elkostnaden för fastigheten består av tre delar elhandel, elnät och skatter. Redovisningen av el i årets Nils Holgersson-undersökning här på hemsidan fokuserar även i år endast på elnätsavgifterna. I den samlade rapporten, som kommer senare under året, finns en beskrivning av den totala elkostnaden.

Längst ner på sidan kan du ur tabellen sortera fram resultatet för det län, elnätsföretag eller kommun som du är intresserad av.

Elnätsavgifterna har i genomsnitt ökat med 7,4 procent sedan 2016. Under den senast femårsperioden har elnätsavgifterna ökat med nära 25 procent.

Utvecklingen av elnätsavgiften

Elnätsavgifterna fortsätter att öka, trots statlig prisreglering. Årets Nils Holgersson-undersökning visar att elnätsavgifterna i genomsnitt har ökat med 7,5 procent sedan 2016. Vattenfall Eldistribution har höjt elnätsavgifterna med 11,2 procent sedan 2016. För Ellevio AB och E.ON Elnät är ökningen 9,5 procent respektive är 9,3 procent. Elnätsavgifterna höjs betydligt mer än konsumentprisindex som för närvarande låg förändringstakt (1,3 %, mätt som förändring i KPI mellan mars-värden för 2016 och 2017).

Under den senast femårsperioden har elnätsavgifterna ökat med nära 25 procent. Under samma period har konsumentprisindex i stort sett varit oförändrat (1,6 %, mätt som förändring i KPI mellan mars-värden för 2012 och 2017).

I den sorterbara tabellen nedan redovisas elnätsavgifterna för 2016 och 2017 uttryckt i öre/kWh inkl moms (Källa: Energimarknadsinspektionen, bearb). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2016/2017 (Källa: SCB):

Korrigering av redovisade elnätsavgifter 170517 kl 8.00:

  • 170517 kl 16: Sandviken; Elnätsavgift 2016 – 75,8 öre/kWh inkl moms (isf 65,9 öre/kWh inkl moms) vilket innebär en prisökning på 1 år med 1,5% (isf 16,5%)
  • 170519: Ellevio har rapporterat in elnätsavgifter med dubbla myndighetsavgifter för lägenhet 16 A för prisområde Västkusten till Energimarknadsinspektionen. Korrigering är gjord i tabellen ovan och det berör följande kommuner: Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Tjörn och Öckerö. Elnätsavgiften skall vara 101,81 öre/kWh inkl moms (isf 104,01 öre/kWh inkl moms) vilket innebär en prisökning på 1 år med 9,1% (isf 11,5%).
  • 170522: Sollentuna; felaktigt värde för 2012 i den ursprungliga redovisningen. Ska vara 78,1 isf 53,4 öre/kWh inkl moms vilket innebär att den femåriga höjningen blir 12,6 procent (isf 64,7 procent).