Länkar

Nils Holgersson Gruppen

Organisationer som finns med i Nils Holgersson Gruppen.

Branschorganisationer

Länkar till branschorganisationer som bidrar med uppgifter för respektive bransch. EKAN Gruppen ansvarar främst för bearbetning och analys.

Myndigheter

De myndigheter som är länkade används som källa för uppgifter i Nils Holgersson-undersökningen.