Rapport 2016

 2016 års undersökning

Sedan 1996, d v s för 21:a året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme. Välj ikon ovan för att studera resultaten i årets undersökning. 

Förutsättningar

Fortsattningar

Som metod för undersökningen har valts att “förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. I tabellen ovan redovisas förutsättningarna för bostadsfastigheten i korthet.

RapportNH2016

Ladda ner 2016 års Nils Holgersson-undersökning med bilagor i pdf-format här.

Ladda ner bilagorna 1-3 som innehåller tabeller med resultat från 2016 års undersökning här.