Frågor & Svar

Frågor & Svar om undersökningen

Varför gör ni undersökningen?

Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus. Kostnaden för dem utgör drygt en tredjedel av den totala boendekostnaden för flerbostadshus. Också det faktum att många av verksamheterna bedrivs i kommunala eller enskilda monopol innebär att de behöver granskas inte minst med avseende på priserna.

Varför heter den Nils Holgersson?

Det syftar på metoden. I undersökningen använder vi oss av en typfastighet som vi kallar Nils Holgersson. Fastigheten “förflyttas” till landets alla kommuner och gör det därmed möjligt att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Vilka är det som står bakom undersökningen?

Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Hur länge har undersökningen genomförts?

Undersökningen har i nuvarande omfattning årligen levererat en rapport sedan år 1996.