Rapporthistorik

Rapporthistorik

Under denna rubrik redovisas kostnadsutvecklingen för Nils Holgersson-huset för sophämtning, VA, el och fjärrvärme sedan 1996.

Bland ikonerna ovan går det bra att välja någon av de enskilda nyttigheterna eller den totala kostnaden för att studera utvecklingen för enskilda kommuner. Redovisningen finns för landets samtliga kommuner och enheten är kr/kvm inkl moms baserat på en typfastighet i form av ett flerbostadshus med en boendeyta på 1000 kvm.

Under i stort sett alla de år som Nils Holgerssonstudien genomförts, har priserna för studerade avgifter och taxor sammantaget stigit mer än konsumentprisindex.  I tabellen nedan redovisas utvecklingen sedan 1996 som ett index med start på 100 för basåret (1996).