IMD Kall- och varmvatten

IMD – Kall- och Varmvatten

 Förutsättningar

Här redovisas kostnaden för kostnaden för individuell mätning och debitering (IMD) av kall- och varmvatten för landets kommuner. Beräkningarna är baserade på Nils Holgersson-undersökningens redovisade kostnader för va och fjärrvärme samt en drift- och underhållskostnad för IMD-systemet som årligen räknas upp med KPI.

I figuren nedan redovisas ett exempel baserat med medelvärden för VA och fjärrvärme för landets kommuner.

Välj undersökningsår för individuell mätning och debitering (IMD) av kall- och varmvatten: