Rapport 2017

 2017 års undersökning

Sedan 1996, d v s för 21:a året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme. Välj ikon ovan för att studera resultaten i årets undersökning. Först ut är i året undersökning är El, där prisutvecklingen för elnät redovisas. 

Förutsättningar

Fortsattningar

Som metod för undersökningen har valts att “förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. I tabellen ovan redovisas förutsättningarna för bostadsfastigheten i korthet.