IMD 2024

IMD – Kall- och Varmvatten 2024

 Förutsättningar

Här redovisas kostnaden för kostnaden för individuell mätning och debitering (IMD) av kall- och varmvatten för landets kommuner. Beräkningarna är baserade på Nils Holgersson-undersökningens kostnader för va och fjärrvärme för åren 2023 och 2024 samt en drift- och underhållskostnad för IMD-systemet som beräknats till 5,23 (2023) respektive 5,45 (2024) kr/m3.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas kall- och varmvattenkostnaden vid individuell mätning och debitering (IMD) för landets kommuner. Enheten för Kallvatten och Varmvatten är kr/m3 inkl moms och inkluderar även drift- och underhållskostnaden för IMD-systemet som är beräknat till 5,23 kr/m3 (år 2023) och 5,45 kr/m3 (år 2024). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2023/2024 (Källa: SCB).

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen som i olika filformat alternativt kopiera tabellen.

I kommunerna Båstad, Essunga, Färgelanda, Gagnef, Gullspång, Hylte, Högsby, Kävlinge, Laholm, Sotenäs, Strömstad, Tjörn, Vellinge och Öckerö redovisas uppgiften för fjärrvärme år 2023 och 2024 som medelvärde för riket enligt Nils Holgersson-undersökningen år 2024.