Pressmeddelanden

Pressmeddelande / Nyhet 2018

16 oktober 2018 – Nils Holgersson-rapporten 2018

Skenande elpriser drar upp boendekostnaderna

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat tre gånger mer än den allmänna kostnadsutvecklingen det senaste året. Det beror framför allt på ökade elpriser. Dessutom fortsätter priserna att variera påtagligt mellan landets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor i landets samtliga kommuner.

De sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), samt sophämtning har ökat med 6,1 procent (0,8 procent föregående år) mellan 2017 och 2018. Under samma period ökade inflationen med 1,9 procent (1,3 procent föregående år).

– Glädjande att kostnaderna för VA, avfall och fjärrvärme, håller en prisutveckling på en relativt rimlig nivå. Det är desto mer bekymmersamt att kostnaden för el ökar betydligt mer jämfört med andra varor och tjänster under samma period, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

Ladda ner pressmeddelandet här.

20 september 2018 – VA

Stora kommunala prisskillnader på vatten

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Invånarna i den dyraste kommunen, Ockelbo, betalar fem gånger mer än i den billigaste, Solna. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna.

Ockelboborna har den dyraste årskostnaden för vatten och avlopp (VA) – drygt 8 200 kronor. Billigast är det i Solna, där kostnaden är drygt 1 640 kronor per år.

– Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna varierar visserligen, men de stora variationerna är ändå svåra för en enskild konsument att förstå. En liter mjölk kostar ungefär lika mycket över hela Sverige medan det är väldigt stora prisskillnader för en liter vatten beroende på var man bor, säger Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen.

Ladda ner pressmeddelandet här.

19 juni 2018 – Elnät

Elnätspriset fortsätter öka – kräver politiskt ingripande

Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter. Sedan 2017 har avgifterna ökat med i snitt 5,1 procent. Detta efter en kraftig genomsnittlig höjning 2016 på 7,5 procent. Den brant stigande prisutvecklingen fortsätter därmed. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Konsumentprisindex, KPI, för 2017 ökade med 1,9 procent. Det innebär att den genomsnittliga elnätshöjningen är mer än dubbelt så hög som KPI det senaste året.

De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår igenom stort. E.ON höjde sina priser 2017 med i genomsnitt tio procent. Vattenfall har sedan 2014 höjt sina priser med 41 procent.

Ladda ner pressmeddelandet här.

Pressmeddelande / Nyhet 2017

26 oktober 2017 – Nils Holgersson-rapporten 2017

Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter

Det skiljer hela 80 procent för priset på el, värme, avfall och vatten mellan dyraste och billigaste kommunen i Sverige. Dyraste kommunen Tanum ligger en dryg tusenlapp över landets billigaste kommun som är Luleå. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för flerbostadshus i landets alla kommuner.

17 maj 2017 – Elnät

Nils Holgersson-gruppen: Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt

Elnätsavgifterna har i genomsnitt ökat med 7,5 procent sedan 2016. Under den senast femårsperioden har elnätsavgifterna ökat med nära 25 procent. Vattenfall Eldistribution har höjt elnätsavgifterna med 11,2 procent sedan 2016. För Ellevio AB och E.ON Elnät är ökningen 9,5 procent respektive är 9,3 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Pressmeddelande / Nyhet 2016

12 oktober 2016 – Nils Holgersson-rapporten 2016

Kommunernas taxor varierar med över 12 000 kronor

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Skillnaden mellan billigaste och dyraste kommunen är hela 78 procent eller cirka 12 670 kronor per år. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

12 september 2016 – VA

Priset för vatten och avlopp ökar tre gånger inflationen

För fjärde året i rad ökar avgifterna för vatten och avlopp tre gånger mer än inflationen. I år är avgiftshöjningen 2,5 procent i genomsnitt medan inflationen hittills är 0,8 procent. Skillnaden är stor mellan landets kommuner, i vissa kommuner är höjningarna upp till 35 procent. Det visar Nils Holgersson-gruppens senaste rapport, där prisskillnaderna för vatten och avlopp jämförs mellan kommunerna.

12 maj 2016 – Elnät

Nils Holgersson-gruppen: Högsta elnätshöjningarna på fem år

I höstas kunde Nils Holgersson-gruppen slå larm om kraftigt ökade elnätsavgifter. Årets undersökning visar att elnätsavgifterna fortsätter att öka med i medeltal sex procent, vilket är den största ökningen på fem år. Värst är statliga Vattenfall som i år har höjt elnätsavgiften med 15,2 procent. Det slår hårt mot konsumenten.

Pressmeddelande / Nyhet 2015

25 november 2015 – Nils Holgerssonrapporten 2015

Nils Holgerssonrapporten: Kommunernas taxor har ökat 63 procent på 20år. Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med i snitt 63 procent på 20 år. Samtidigt har övriga priser i samhället ökat med endast 22 procent. Och skillnaden mellan kommunerna är dessutom stor. Mellan den dyraste och billigaste kommunen handlar det om 11 880 kronor per år. Det visar årets Nils Holgerssonrapport, som nu har kartlagt taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner sedan 1996.

6 november 2015 – Fjärrvärme

Fjärrvärmepriserna fortsätter att öka. Priserna på fjärrvärme har från årsskiftet höjts med i genomsnitt 1,2 procent. De allmänna priserna har under 2015 ökat marginellt med 0,2 procent enligt KPI. Priserna skiljer rejält mellan landets kommuner. Det skiljer 560 kronor i månaden mellan en normalstor lägenhet i Åsele kommun som har landets högsta fjärrvärmepris och Luleå, som har landets lägsta fjärrvärmepris.

21 oktober 2015 – Elnät

Kraftiga elnätshöjningar drabbar 1,8 miljoner konsumenter. Vattenfall aviserar en höjning av elnätsavgifterna med 11  procent vilket innebär att de under en tvåårsperiod genomför en sammanlagd prishöjning på 20 procent. Ellevio, före  detta Fortum Elnät, har höjt elnätsavgifterna med totalt 11 procent i år.

”- 1,8 miljoner konsumenter drabbas av detta.  Tillsammans med tidigare års höjningar slår det här hårt mot konsumenternas ekonomi”, säger Mari-Louise Persson,  ordförande i Nils Holgerssongruppen.

26 augusti 2015 – Vatten och Avlopp

Nils Holgersson-rapporten: Allt högre kostnader för Vatten och Avlopp. Kostnaden för vatten och avlopp har höjts med hela 3,4 procent det senaste året. Ökningen är 3 ggr mer än den allmänna inflationen. Priset skiljer dock kraftigt mellan olika kommuner där invånarna i de mindre kommunerna ofta får betala en högre taxa än i de större. Det framgår av en ny studie från Nils Holgerssongruppen där bland annat prisskillnader mellan olika kommuner redovisas. Trots de kraftiga ökningarna väntar ännu större prishöjningar framöver när stora investeringar ska göras för att säkerställa standarden på vatten- och avloppssystemen.

Pressmeddelande / Nyhet 2014

13 november 2014 – Nils Holgersson-rapporten 2014

Nils Holgersson-rapporten 2014: Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter.  Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat med 2,0 procent det senaste året. Samtidigt har övriga priser sänkts.  Men skillnaden mellan kommunerna är stora. Priserna är högst i mindre kommunner.

30 september 2014 – Vatten och Avlopp

Nils Holgersson-rapporten: Kraftiga prisökningar på vatten. Kostnaden för vatten och avlopp har höjts med hela 3,6 procent det senaste året. Men skillnaden mellan kommunerna är stora. – Stockholmarna får fem glas vatten för samma pris som invånarna i Tanum betalar för ett, säger Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

18 juni 2014 – Elnät

Elnätsavgifterna för lägenheter ökar med 75 miljoner kronor. Elnätsavgifterna för lägenheter ökar i år med 2,4 procent, vilket innebär en merkostnad på ca 75 miljoner kronor för konsumenterna. Det framgår av den årliga Nils Holgersson-undersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

18 mars 2014 – Fjärrvärme

Fjärrvärmepriserna ökade med 1,6 procent
Prisökningen jämfört med föregående år är 1,6 procent (förra årets undersökning redovisade ett resultat på 2,3 procents ökning).