Totalt Historik

Totalt – Historik

Här redovisas den totala kostnaden för Nils Holgersson-huset för sophämtning, VA, el och fjärrvärme sedan 1996. Redovisningen finns för landets samtliga kommuner och enheten är kr/kvm inkl moms baserat på en typfastighet i form av ett flerbostadshus med en boendeyta på 1000 kvm.

Här i figuren ovan redovisas en överblick för hur den totala kostnaden utvecklats som ett medelvärde för Sveriges kommuner uttryckt i kr/kvadratmeter inklusive moms. Runt detta medelvärde finns ett spridningsutfall (streckat område) där 90 % av kommunernas kostnader återfinns för tjänsten. Även max (röd linje) och min (grön linje) för tjänsten finns representerade tillsammans med vad kostnaden för tjänsten varit om den utvecklats enligt den allmänna kostnadsutvecklingen i form av KPI (svart streckad linje).

Tabellen nedan är sorterbar genom markering i den rubrik som väljs. Det är också möjligt att filtrera län, kommuner mm genom val på den nedersta raden i tabellen. Det är också möjligt att göra utskrift eller import av data. Befolkningsuppgiften är hämtad från SCB och avser invånarantal i respektive kommun 2022-12-31. Befolkningsutvecklingen avser förändring med utgångspunkt från studiens första år 1996 och avser 1995-12-31.