El 2018

VA

Fjärrvärme

FV

El

Den totala elkostnaden för fastigheten består av tre delar elhandel, elnät och skatter. Redovisningen av el i årets Nils Holgersson-undersökning här på hemsidan redovisas dels för elkostnaden totalt och dels för elnätsavgifterna.

Den totala elkostnaden har ökat med i genomsnitt hela 20,5 procent sedan 2017. Detta beror till största del på ökade elhandelspriser (51,4 %) men även skatt (19,5 %) och elnät (5,1 %).

NH18ElSam

I den sorterbara tabellen nedan redovisas det totala elpriset för 2017 och 2018 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Elnät -Energimarknadsinspektionen, bearb; Elhandelspriser rörligt avtal juli månad – SCB; Elskatt – Skatteverket). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2017/2018 (Källa: SCB).

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen som i olika filformat alternativt kopiera tabellen.

Elnät

Elnätsavgifterna har i genomsnitt ökat med 5,1 procent sedan 2017. Under den senast femårsperioden har elnätsavgifterna ökat med nära 26 procent.

NH18ElnatSam

Utvecklingen av elnätsavgiften

Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter. Sedan 2017 har avgifterna ökat med i snitt 5,1 procent. Detta efter en kraftig genomsnittlig höjning 2016 på 7,5 procent. Den brant stigande prisutvecklingen fortsätter därmed. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Konsumentprisindex, KPI, för 2017 ökade med 1,9 procent. Det innebär att den genomsnittliga elnätshöjningen är mer än dubbelt så hög som KPI det senaste året. De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår igenom stort. E.ON höjde sina priser 2017 med i genomsnitt tio procent. Vattenfall har sedan 2014 höjt sina priser med 41 procent.

Under den senast femårsperioden har elnätsavgifterna ökat med nära 26 procent. Under samma period har konsumentprisindex endast  förändrat med 1,9 procent.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas elnätsavgifterna för 2017 och 2018 uttryckt i öre/kWh inkl moms (Källa: Energimarknadsinspektionen, bearb). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2017/2018 (Källa: SCB).

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen som i olika filformat alternativt kopiera tabellen.

Korrigering av redovisade elnätsavgifter (ursprunglig publicering 18-06-19):

  • 180620: Växjö (Växjö Energi Elnät AB); Elnätsavgift 2018 – 66,6 öre/kWh inkl moms (isf 68,9 öre/kWh inkl moms) vilket innebär en prisökning på 1 år med 8,7% (isf 12,5%) och prisökning på 5 år 12,6% (isf 16,6%) – orsakat av fel i inrapportering till Energimarknadsinspektionen.
  • 180620: Skurup (Skurup Elverk AB); Elnätsavgift 2017 – 93,8 öre/kWh inkl moms (isf 89,5 öre/kWh inkl moms) och Elnätsavgift 2018 98,5 öre/kWh inkl moms (isf 100,8 öre/kWh inkl moms) vilket innebär en prisökning på 1 år med 4,9% (isf 12,6%) och prisökning på 5 år 17,1% (isf 19,8%) – orsakat av fel i inrapportering till Energimarknadsinspektionen.
  • 181016: Boden (Boden Energi Nät AB); Elnätsavgift 2018 – 74,5 öre/kWh inkl moms (isf 76,8 öre/kWh inkl moms) – orsakat av fel i inrapportering till Energimarknadsinspektionen.