VA 2019

Avfall

El

Fjärrvärme

FV

Totalt

Vatten och avlopp

NH19VAsam

Takten för prisutvecklingen för Vatten och Avlopp (VA) har ökat något jämfört med förra årets rapport, 2,9 procent mellan 2019 och 2018. KPI ökade under samma period med 1,9 procent.

Längst ner på sidan kan du ur tabellen sortera fram resultatet för det län eller kommun som du är intresserad av.

Stora kommunala prisskillnader på vatten – Fem gånger dyrare vatten i Ockelbo jämfört med Solna

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Invånarna i den dyraste kommunen, Ockelbo, betalar fem gånger mer än i den billigaste, Solna. Ockelboborna har den dyraste årskostnaden för vatten och avlopp (VA) – drygt 8 200 kronor. Billigast är det i Solna, där kostnaden är drygt 1 640 kronor per år. Generellt är VA-kostnaden som högst i kust- och glesbygdskommuner som Strömstad, Tjörn, Norrtälje och Nordanstig, medan den är som lägst i tätbebyggda kommuner som Stockholm, Huddinge och Västerås.

NH19VA

Prisutvecklingen varierar stort över landet. Nils Holgersson-rapporten visar att i 26 kommuner har taxan höjts med 10 procent eller mer det senaste året. Det kan innebära många hundralappars höjning från ett år till ett annat för konsumenterna.

Klimatförändringarna kommer att föra med sig både fler skyfall med översvämningar och fler fall av akut vattenbrist framöver. Det ställer stora krav på en modernisering och klimatanpassning av Sveriges VA-nät – vilket sannolikt kommer innebära höjda avgifter för hushållen framöver.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas VA-taxorna för 2018 och 2019 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Svenskt Vatten). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2018/2019 (Källa: SCB).

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen som i olika filformat alternativt kopiera tabellen.