Totalt 2019

Totalt – Avfall, VA, el och fjärrvärme

Sammanfattningsvis så är kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), och hämtning av hushållsavfall ökat med 4,8 procent jämfört med föregående år. Den generella prisförändringen under samma period är 1,9 procent (mätt som KPI i mars månad för respektive år).

Resultat i sammafattning

I tabellerna nedan redovisas det sammanfattande resultatet.

Kostnaden för Nils Holgersson-fastigheten har ökat kraftigt jämfört med 2018. Ökningen är i medeltal för landets kommuner hela 4,8 procent. KPI har under samma period ökat med 1,9 procent. Detta är den största totala ökningen på 10 år.

För en typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten innebär det ett medelvärde för totalkostnaden på 2 052 kr/månad, en ökning med 95 kr/månad. Det är 26 procent dyrare i Nordanstig, kommunen med den högsta kostnaden +528 kr/kvm inkl. moms (2 579 kr/mån). I landets billigaste kommun, Luleå, är kostnaden 24 procent lägre 491 kr/kvm inkl. moms (1 560 kr/mån).

Totalt har kostnaden ökat med hela 4,8 procent jämfört med föregående år. Förra årets ökning var något lägre 4,0 procent. Det är framföra allt den totala elkostnaden som ökat kraftigt (12,3 %). Det beror på att elhandelspriset ökat kraftigt (28,8 %) samtidigt har elnätsavgifterna (3,6 %) och skatt (5,1 %) fortsatt att öka jämfört med 2018 års undersökning. Elnätsavgifterna ökade kraftigt även i förra årets under-sökning (5,1 %). Elhandelspriserna har varierat stort mellan åren.

Från och med 2019 används numera ett medelvärde för elhandelspriset för 12 månadersperioden juli-juni för rörligt pris och medel för elområde 1-4. Tidigare användes rörligt elhandelspriset i juli månad.

NH96-19index

Sammansättningen av de olika nyttigheterna framgår av diagrammet nedan. Dominerande är allt jämt de energirelaterade nyttigheterna i form av fjärrvärmen följt av el. Tillsammans täcker de 75 procent av den totala kostnaden för Nils Holgersson-fastigheten.

NH19Total-paj

I den sorterbara tabellen nedan redovisas den total kostnaden för sophämtning, VA, el och fjärrvärme för åren 2018 och 2019 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Nils Holgersson-gruppen).