Totalt 2020

Totalt – Avfall, VA, el och fjärrvärme

Sammanfattningsvis så är kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), och hämtning av hushållsavfall minskat med -1,8 procent jämfört med föregående år. Den generella prisförändringen under samma period är 0,6 procent (mätt som KPI i mars månad för respektive år).

Resultat i sammafattning

I tabellerna nedan redovisas det sammanfattande resultatet.

Kostnaden för Nils Holgersson-fastigheten har minskat jämfört med 2019. Minskningen är i medeltal -1,8 procent för landets kommuner . KPI har under samma period ökat med 0,6 procent. Det är andra gången under de senaste 25 åren som kostnaderna minskar totalt. Hela sänkningen kommer dock från minskade elpriser. Elhandelspriset sjunker med 32,2 procent och elnätspriset med 0,4 procent. Övriga priser ökar mer än den allmänna kostnadsutvecklingen.

För en typlägenhet i Nils Holgersson-fastigheten innebär det ett medelvärde för totalkostnaden på 2 016 kr/månad, en minskning med 36 kr/månad. Det är 26 procent dyrare i Nordanstig, kommunen med den högsta kostnaden (2 543 kr/mån lägenhet). I landets billigaste kommun, Borlänge, är kostnaden -25 procent lägre än medel, vilket betyder en kostnad på 1 510 kr/mån och lägenhet. Skillnaden mellan den dyraste och billigaste kommunen är 1032 kr/månad för en lägenhet i Nils Holgerssonhuset på ca 67 kvm.

Totalt har kostnaden minskat med -1,8 procent jämfört med föregående år. Förra årets ökning var hel 4,9 procent. Det är framföra allt den totala elkostnaden som minskat kraftigt (-12,1 %). Det beror på att elhandelspriset minskat kraftigt med hela -32,2 procent (ökning med +28,8 % föregående år) samtidigt som även elnätsavgifterna minskat något (-0,4 %) jämfört med 2019 års undersökning.

Från och med 2019 år undersökning används numera ett medelvärde för elhandelspriset för 12 månadsperioden juli-juni för rörligt pris och medel för elområde 1-4. I tidigare undersökningar användes rörligt elhandelspriset i juli månad.

NH96-20index

Sammansättningen av de olika nyttigheterna framgår av diagrammet nedan. Dominerande är allt jämt de energirelaterade nyttigheterna i form av fjärrvärmen följt av el. Tillsammans täcker de 74 procent av den totala kostnaden för Nils Holgersson-fastigheten.

NH20Total-paj

I den sorterbara tabellen nedan redovisas den total kostnaden för sophämtning, VA, el och fjärrvärme för åren 2019 och 2020 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Nils Holgersson-gruppen).