VA 2020

Vatten och avlopp

Takten för prisutvecklingen för Vatten och Avlopp (VA) har ökat något jämfört med förra årets rapport, 3,8 procent mellan 2020 och 2019. KPI ökade under samma period med 0,6 procent.

Längst ner på sidan kan du ur tabellen sortera fram resultatet för det län eller kommun som du är intresserad av.

VA-priserna upp 3,8 procent – stora skillnader mellan kommunerna

På ett år har priset för vatten och avlopp, VA, ökat med i genomsnitt nästan fyra procent i landets kommuner, betydligt mer än inflationen. Skillnaderna mellan kommunerna är stora. Dyrast är Nordanstig med en årskostnad på 8 678 kronor medan Solna är billigast med 1 644 kronor per år.

Prisutvecklingen varierar stort över landet. Nils Holgersson-rapporten visar att i 38 kommuner har taxan höjts med 10 procent eller mer det senaste året. Det kan innebära många hundralappars höjning från ett år till ett annat för konsumenterna. Generellt är VA-kostnaden som högst i kust- och glesbygdskommuner som Strömstad, Tjörn, Norrtälje och Nordanstig, medan den är som lägst i tätbebyggda kommuner som Stockholm, Huddinge och Västerås. De fem kommuner som höjer mest i landet är Pajala, Alingsås, Sala, Vindeln och Gävle.

Klimatförändringarna kommer att föra med sig både fler skyfall med översvämningar och fler fall av akut vattenbrist framöver. Det ställer stora krav på en modernisering och klimatanpassning av Sveriges VA-nät – vilket sannolikt kommer innebära höjda avgifter för hushållen framöver.

Diagrammet ovan visar kommuner med lägst och högst VA-avgifter samt medel för undersökningen vilket var 73,1 kr/kvm år 2020 och 70,4 kr/kvm år 2019. Den lägsta VA-kostnaden finns i Solna (24,7 kr/kvm) och den högsta i Nordanstig (130,2 kr/kvm), vilket motsvarar en lägenhetskostnad på 1644 respektive 8678 kr/år. Lägenhetskostnaden kan alltså vara mer än 7 000 kr lägre på årsbasis i Solna jämfört med Nordanstig till följd av VA-avgifterna.

Drastiska avgiftsförändringar kan observeras för flera av kommunerna bland de 10 med högst VA-avgift, vilket är märklig. Det gör att VA-taxan kan uppfattas som ryckig, vilket beror på en kombination av kommunernas planering och regleringen av branschen. Ur ett konsumentperspektiv är det en fördel om prisutvecklingen är mer förutsägbar.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas VA-taxorna för 2019 och 2020 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Svenskt Vatten). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2019/2020 (Källa: SCB).

Använd pilarna i respektive rubrik för att sortera efter alfabetiskt ordning alternativt numerisk ordning. I boxarna under tabellen kan urval på olika sätt väljas. Ovanför tabellen kan dels antal rader i tabellen väljas (se till vänster) och enskild sökning göras (se till höger). Symbolerna ovan sökboxen ger möjlighet att i tur och ordning exkludera kolumner, skriva ut tabellen, ladda hem tabellen som i olika filformat alternativt kopiera tabellen.