VA 2016

VA 2016

För fjärde året i rad ökar avgifterna för vatten och avlopp tre gånger mer än inflationen. I år är avgiftshöjningen 2,5 procent i genomsnitt medan inflationen hittills är 0,8 procent. Skillnaden är stor mellan landets kommuner, i vissa kommuner är höjningarna upp till 35 procent.

I den sorterbara tabellen nedan redovisas VA-kostnaden i Nils Holgersson-huset (ett flerbostadshus med 15 lägenheter; 1000 kvm) för 2015 och 2016 uttryckt i kr/kvm inkl moms (Källa: Svenskt Vatten). Befolkning avser kommunernas befolkning vid årsskiftet 2015/2016 (Källa: SCB):